Att fastställa orsaken till kolvskador i en motor är inte alltid en enkel uppgift. I många fall kan en kolvskada vara svår att hitta orsaken till. Skuren kolv eller har kolven gått sönder? Vad är orsaken till skadan? För att hjälpa dig att diagnostisera och fastställa orsaken till en kolvskada har vi sammanställt en översikt med olika typer av kolvskador som kan uppstå på kolvkronan, kolvringarna och kolvkjolen på en kolv.

 

___________________________________________________

SKADOR PÅ KOLVKRONAN

Kolv skurit på grund av överhettning (i huvudsak kolvkronan)

 • Överhettning på grund av förbränningsfel
 • Böjd / blockerad oljeinjektionsstråle
 • Installation av felaktiga kolvar
 • Fel i kylsystemet
 • Begränsat spel i den övre glidytan 

Kolv skurit på grund av överhettning (i huvudsak kolvkronan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

Sammanstötnings märke 

 • Kolvens utskjutning är för stor
 • Topplockets tätningsyta är planad för mycket
 • Felaktig ventilfördjupning
 • Felaktig topplockspackning
 • Kolbeläggningar på kolvkronan
 • Otillräckligt ventilavstånd
 • Felaktig ventiltid som orsakats av felaktigt inställd eller en överkuggande kamrem 

Sammanstötnings märke

 

 

___________________________________________________

Smält  / avsmällt material 

 • Felaktiga dieselspridare
 • Felaktig mängd insprutat bränsle
 • Fel insprutningspunkt
 • Otillräcklig kompression
 • Tändningsfördröjning
 • Oscillerande (vibrerande) insprutningsledningar 

Kolv skurit på grund av överhettning (i huvudsak kolvkronan)

 

 

___________________________________________________

Sprickor i kronan och kronskålen 

 • Felaktig eller felaktiga injektorer
 • Fel inspriutningspunkt
 • Felaktig mängd insprutat bränsle
 • Otillräcklig kompression
 • Brist på kolvkylning
 • Montering av kolvar med felaktig skålform
 • Förbättring av prestanda (tex chip tuning) 

Sprickor i kronan och kronskålen

 

 

___________________________________________________

SKADOR PÅ KOLVRINGAR

Material flutit ut i kolvringsområdet

 • Felaktigt installerade kolvar
 • Felaktig mängd insprutat bränsle
 • Stort axiellt slitage på ringspåret och kolvringarna
 • Fladdrande kolvringar

Material flutit ut i kolvringsområdet

 

 

___________________________________________________

Radiellt slitage på grund av bränsleöverflöd

 • Fel vid bränsle / luft blandningen
 • Förbränningsfel
 • Otillräckligt kompression
 • Felaktig dimension på kolvens utskjutning 

 Radiellt slitage på grund av bränsleöverflöd

 

 

___________________________________________________

Axialt slitage på grund av smuts 

 • Slipande smutspartiklar på grund av otillräcklig filtrering
 • Smutspartiklar som inte är helt borttagna efter renovering av motorn
 • Skavande partiklar som nöter när motorn körs in

Axialt slitage på grund av smuts

 

 

___________________________________________________

SKADOR PÅ KOLVKJOLEN

Asymmetrisk kolvslitage mönster

 • Böjd / vriden vevstake
 • Vevstaens ögon borrade i en vinkel
 • Cylinderborrningen är inte rak
 • Lösa cylinderfoder är inte installerade rakt
 • För stort spel vid vevstakslagret

Asymmetrisk kolvslitage mönster

 

 

___________________________________________________

45° skärning

 • En alltför smal passning av kolvbulten
 • Lagringen i vevstaksögat har skurit på grund av otillräcklig smörjning vid uppstart
 • Felaktigt installerad krymp-monterad vevstake

45° skärning

 

 

___________________________________________________

Torrkörning / Bränsleskada

 • För rik bränsleblanding
 • Förbränningsfel (misständningar)
 • Otillräcklig kompression
 • Defekt kallstartsenhet
 • Oljeutspädning med bränsle 

Torrkörning - Bränsleskada

 

 

___________________________________________________