Bilverkstäder i många länder tenderar att använda ett förfarande för inkörning av motorer som är helt överflödigt och framför allt skadlig för motorn. Efter installationen av en motor så lämnas motorn på tomgång i flera timmar och ibland i flera dagar. Detta antas vara en mild metod att köra in en motor på, att inte utsätta den för belastning och därmed minska risken för skador. Inget kan vara mer fel.

Att låta en motor stå länge eller i flera timmar på tomgång efter montering av motorn är extremt skadligt för motorn. Att köra in en motor på tomgång är inte möjligt. Denna metod kan leda till allvarligt slitage eller skador på motorn.

 

Problem som är förknippade med inkörning på tomgång:

•  Det låga motorvarvtalet innebär att oljepumpen genererar för lite tryck och ger inte tillräckligt med olja till smörjpunkterna i motorn.

•  Lagerna smörjs och kyls inte ordentligt. Smuts och partiklar ifrån inkörningen spolas inte ut ur lagerna.

•  Det kommer inte tillräckligt med olja ur lagerna, med följd av att för lite olja sprayas på cylinderväggarna. Smuts och partiklar sköljs inte bort, vilket orsakar förtida slitage och även skador.

•  Tryckventilen för kolvkylningen öppnar inte när motorn går på tomgång. Kolven kyls inte och bristen på oljedroppar leder till dålig smörjning vid kolvbulten och dess lagring.

•  Turbon smörjs och kyls inte ordentligt. Det räcker med att tomgångsköra i 20 minuter för att turbon ska ta skada – inte bara vid inkörning av en motor utan även vid normal tomgångskörning.

•  För dåligt trycksatt olja gör att en otillräcklig mängd olja levereras till komponenter så som ventiler, kamaxlar eller vipparmar.

•  Kolvringarna kan inte ge en korrekt tätning vid tomgång. Varma förbränningsgaser läcker förbi och hettar upp cylinderväggarna och detta skadar oljefilmen. Under ogynnsamma förhållande kan oljan ta sig in till förbränningskammaren och orsaka blå rök och att olja kommer ut ifrån avgasröret.

 

Rekommendationer för inkörning av utbytesmotorer

Motorn ska köras in genom att köra bilen på vägen. Var uppmärksam på tomgångskörning. Vi rekommenderar ingen tomgångskörning under inkörningsperioden då motorn kan ta skada av detta.

Rekommendationer för inkörning av utbytesmotorer på vägen:

• Motorn ska ha nått sin arbetstemperatur före belastning.

• Belasta motorn 60-80% under de första 750-1000 km.

• Fordonet ska inte vara för tungt lastat eller dra släp.       

• Kör motorn vid varierande hastigheter som inte överstiger 2/3 av det maximala motorvarvtalet.

• Växla upp i raskt takt när du kör och undvik för låga varvtal.                        

• Undvik höga varvtal, särskilt på höga växlar.

• Växla ner i tid, undvik hög belastning vid låga varvtal.

• Undvik långvarig körning i uppförsbacke med överdriven belastning.

• Undvik långvarig körning i nedförsbacke (otillräcklig belastning och oönskad övervarvning).     

• Kör inte på motorvägar eller i maximal hastighet.

• Undvik att motorbromsa vid höga varvtal.

• Undvik att köra i överbelastad tät trafik. Att köra på öppna vägar och i fritt flytande stadstrafik är bäst. Undvik alltid att köra i städer vid extremt höga temperaturer och i rusningstrafik med täta stopp vid trafikljus och trafikstockningar.

• Håll konstant kontroll över oljenivån under inkörningsfasen, eftersom oljeförbrukningen kan vara högre under denna period, för att sedan minska till normal nivå. Det är lämpligt att kontrollera oljenivån var 50-100 km och fyll på olja vid behov. Om det finns en märkbar sänkning av oljenivån på oljestickan, fortsätt att övervaka med kortare intervaller.

• Överfyll inte motorn med olja.

• Byt olja efter 1000 km och – extremt viktigt – byt oljefiltret också. Använd en olja som rekommenderas enligt biltillverkarens rekommendationer. 

I övrigt ska motorns underhåll ske enligt biltillverkarens anvisningar.