När man ska byta växellåda är det viktigt att man gör installationen på ett riktigt sätt. Innan montering av en utbytesväxellåda är det framför allt viktigt att man tar reda på varför den gamla växellådan havererade så att den nya växelådan inte slås ut av samma orsak. Här nedan har vi satt samman en monteringsanvisning med de 9 viktigaste punkterna att tänka på vid ett växellådsbyte.

 

1. Introduktion

Det är viktigt att installationen av en växellåda görs på ett riktigt sätt. Läs igenom monteringsanvisningarna noggrant, det kan spara er (onödigt) arbete.

 

2. Generella rekommendationer

Kontrollera alltid före påbörjande av monteringsarbetet att rätt växellåda har erhållits. Denna kontroll kan bespara många problem. Jämför växellådsnummer på er gamla växellådan med den erhållna växellådan så att de stämmer överrens.

Undersök noga varför den gamla växellådan havererade, så att den nya växellådan inte slås ut av samma orsak. Tex är det mycket viktigt att oljekylaren och dess ledningar demonteras och rengörs noggrant. Rester ifrån den havererade växellådan kan annars blockera smörjningssystemet.

Rengörning
Vi rekommenderar en rengörning av utrymmet runt växellådan när växellådan är demonterad. Installationen av den nya växellådan kan då göras mer effektiv och professionellt.

Skyddspluggar
Växellådan är försedd med skyddspluggar under transport. Avlägsna inte skyddspluggarna innan ni har monterat växellådan. Detta minskar risken för att smuts / partiklar hamnar i växellådan under montering. Åtdragning av skruv etc.

Drag alltid bultar och skruvar till rätt åtdragningsmoment enligt specifikationer. Vissa bultar och skruvar kan endast användas en gång.

 

3. Elektriska kontakter

Lossa samtliga alla elektriska kontakter från växellådan. Rengör samtliga kontaktstycke och kontrollera så att sladdar och kontaktstycken inte är skadade, byt ut vid behov.

 

4. Hastighetsmätarvajer

Lossa hastighetsmätarvajern. Rengör vid behov. Kontrollera anslutning och vajer så att de är fria från skador innan återmontering.

 

5. Drivaxlar

Sätt alltid ett märke på drivaxlarna så att de kan sättas tillbaka på samma plats, demontera därefter drivaxlarna. Kontrollera samtliga tätningar till drivaxlarna är fria från skador så att läckage inte uppstår.

 

6. Svänghjul (manuell växellåda) konverter (automatväxellåda)

Svänghjulet ska rengöras vid behov. Kontrollera svänghjulet så att det är fritt ifrån skador. Kontrollera även så att lagret till svänghjulet håller full funktion, byt ut vid behov. Det är extra viktigt att ett dubbelmassesvänghjul har full funktion innan återmontering. Se alltid till att centrera kopplingslamellen korrekt vid montering.

Konvertern ska kontrolleras så att den är rätt monterad i pumpen innan växellådan monteras på motorn. Om detta görs felaktigt kommer pump och konverter skadas.

 

7. Rengörning av växellådskylaren

Rengör och spola noggrant igenom växellådskylaren (oljekylaren) och samtliga ledningar.

Oljekylaren ska bytas om rengörning inte är möjlig, den ska även bytas i de fall det finns glykol i oljan. Provtryck den för att kontrollera den så att den är fri från läckage. OBS! Utsätt inte växellådskylaren för ett för högt tryck när ni provtrycker den, det är lätt att trycka sönder den då.

 

8. Olja och oljenivå

Oljenivå och viskositet på växellådsoljan ska vara enligt originaltillverkarens föreskrifter om inget annat anges av Nordic Motor Center. Oljenivån kontrolleras med sticka där sådan finnes eller med nivårör / nivåplugg.

Viktigt är att efter rätt oljenivå erhållits så ska bilen köras en runda så att arbetstemperatur uppnås. Kontrollera sen åter igen oljenivån så att den är korrekt, efterfyll vid behov. Kontrollera även så att inga externa läckage har uppstått.

 

9. Vid fyrhjulsdrift

På vissa bilmodeller kan det vara så att oljan är samma i växellådan och fördelningslådan. Vid fyrhjulsdrift ska därför alltid fördelningslådans oljenivå också kontrolleras.

I övrigt ska växellådans underhåll ske enligt biltilverkarens anvisningar.