Vid en montering av en utbytesmotor är det väldigt lätt att göra fel då det är mycket att tänka på och många delar att flytta över från den gamla motorn till den nya motorn, det är lätt att göra misstag. Dessa misstag kan bli dyra misstag då de ofta får konsekvensen att det blir ett nytt motorhaveri ganska omgående kort efter uppstart av den nya motorn. Här har vi ställt samman de tre vanligaste misstagen man gör när man monterar en utbytesmotor och hur man undviker dem.

 

1. OLJEFILTERHÅLLAREN

Man flyttar över defekt eller ej korrekt rengjord oljefilterhållare på den nya motorn. Var alltid noga med att kontrollera så att oljefilterhållaren ni flyttar över ifrån den gamla motorn inte är defekt eller att den riktigt ordentligt rengjord. Vi rekommenderar att man helst byter ut oljefilterhållaren till en ny för att var på den säkra sidan. Finns det allra minsta spån kvar i oljefilterhållaren ifrån det gamla motorhaveriet så går dessa spån in i den nya motorn med följd av att motorn havererar igen.

 

2. OLJEKYLAREN

Man flyttar över defekt eller ej korrekt rengjord oljefilterkylare på den nya motorn. Var alltid noga med att kontrollera så att oljekylaren ni flyttar över ifrån den gamla motorn inte är defekt eller att den riktigt ordentligt rengjord. Vi rekommenderar att man helst byter ut oljekylaren till en ny för att var på den säkra sidan. Finns det allra minsta spån kvar i oljekylaren ifrån det gamla motorhaveriet så går dessa spån in i den nya motorn med följd av att motorn havererar igen.

 

3. EGR KYLAREN

Man flyttar över defekt EGR kylare på den nya motorn. Var alltid noga med att kontrollera så att EGR kylaren ni flyttar över ifrån den gamla motorn inte är defekt. Provtryck den för att kontrollera den så att den är fri från läckage. OBS! Utsätt inte EGR kylaren för ett för högt tryck när ni provtrycker den, det är lätt att trycka sönder den då. Vi rekommenderar att man helst byter ut EGR kylaren till en ny för att var på den säkra sidan. Är EGR kylaren defekt så kan den orsaka så att det går vatten in i motorn eller att det blir tryck i kylsystemet med följd av en överhettad motor.